Нашите дружества

Последни новини

За нас

Над 70 годишен опит в Енергетиката - диагностика, поддръжка, ремонтни услуги, производство и търговия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЦЕРБ ГРУП ОТНОСНО ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ