Строителство

ЦЕРБ Билд е регистрирана в Камарата на строителите в България и притежава лицензи за различни видове строежи. Качественото изпълнение се гарантира и от факта, че дейността на дружеството е сертифицирана по ISO9001, ISO 14001 и ISO 45001.
Промишлено и гражданско строителство

 

  • Въвеждане на енергоефективни мерки на многофамилни жилищни сгради. Гр. Севлиево, ж.к “Митко Палаузов”, бл.1 ;
  • Мерки за енергийна ефективност, внедрени в осем сгради, част от “Проект 2” гр. Враца ;
Реконструкция на културно-исторически обекти

Част от осъществените проекти в страната :

  • Неделишкия манастир „Св. Атанасий”, с. Неделища (Драгоман) ;
  • Църква „Св. Рождество Христово“ с. Геша ;
  • Реставрация на църквата „Света Параскева“ с. Добротич.

Както и много други проекти.

ЦЕРБ БИЛД ЕООД осигурява – проектиране и авторски надзор,индустриално и гражданско строителство, легализация и въвеждане в експлоатация, пълно заместване на хидроизолации,модернизация на осветителни тела, замяна на водопроводна инсталация, основен ремонт и реконструкция на културно исторически обекти.

ЦЕРБ БИЛД