Излишъкът на електроенергия може да бъде преодолян чрез батерии за съхранение, каза д-р инж. Иван Желязков от Научно-техническия съюз на енергетиците