Златни медали „Добри Желязов – фабркаджията“ за д-р инж. Димитър Белелиев и д-р инж. Иван Желязков