Имате въпрос?

Ние ще отговорим на него!

Пишете ни!

Свържете се с нас!

  ЦЕРБ ГРУП

  д-р инж. Димитър Белелиев

  Председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ ЕАД

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: info@cerb.bg

  инж. Александър Мавродиев

  Изпълнителен директор на ЦЕРБ ЕАД и член на Съвета на директорите на ЦЕРБ ЕАД

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: info@cerb.bg

  д-р инж. Иван Желязков

  Зам.-председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ ЕАД и Управител на ``ЦЕРБ Солар`` ЕООД

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: info@cerb.bg

  ген. ОЗ инж. Боян Ставрев

  Административен директор

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: boyan.stavrev@cerb.bg

  Лили Димитрова

  Ръководител Отдел “Администрация и деловодство”

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: info@cerb.bg

  Лидия Симеонова

  Ръководител Отдел “Човешки ресурси”

  +359 (2) 8105 416


  E-Mail: info@cerb.bg

  инж. Цветан Стоянов

  Директор Инвестиции и Развитие

  +359 (2) 8105 440


  E-Mail: tsvetan.stoyanov@cerb.bg

  инж. Красимир Колев

  Ръководител направление Въртящи електрически машини

  +359 (2) 8105 461


  E-Mail: krassimir.kolev@cerb.bg

  М: 088 963 3460

  Веселин Мавродиев

  Ръководител направление Трансформатори

  +359 (2) 8105 470


  E-Mail: veselin.mavrodiev@cerb.bg

  M: 088 798 8009

  инж. Величко Каснаков

  Ръководител направление Леене, Механо и термообработка

  +359 (2) 8105 450


  E-Mail: velichko.kasnakov@mehano.cerb.bg

  M: 089 760 0525

  инж. Кристиан Георгиев

  Ръководител направление Транспортна дейност

  +359 (2) 8105 454


  E-Mail: kristian.georgiev@cerb.bg

  М: 088 774 8460

  Румен Димитров

  Ръководител отдел Корпоративна сигурност

  +359 (2) 8105 424


  E-Mail: rumen.dimitrov@cerb.bg

  M: 0894 590 358

  инж. Данаил Дачев

  Високоволтова лаборатория: Диагностика и изпитване на енергетични съоръжения

  +359 (2) 8105 464


  E-Mail: danail.dachev@cerb.bg

  M: 088 703 3993

  инж. Стоян Стоянов

  ЦЕРБ ВИБРО ХЕЛТ: Вибробаланс и мониторинг

  +359 (2) 8105 443


  E-Mail: stoyan.stoyanov@cerb-vh.com

  М: 088 980 5575

  Инж. Стефка Манчева

  Централна химическа лаборатория Анализ на минерални изолационни масла

  +359 (2) 8105 412


  E-Mail: stefka.mancheva@cclab.bg

  M: 089 336 9254

  Цветомир Николов

  ЦЕРБ - Център за контрол на метала - Безразрушителни, разрушителни и изчислителни методи

  +359 (2) 8105 479


  E-Mail: cvetomir.nikolov@ckm.cerb.bg

  M: 088 500 1577

  Десислава Рашева

  Административен директор - ЦЕРБ Солар

  +359 (2) 8105 430


  E-Mail: desislava.rasheva@cerb.bg

  М: 089 760 0536