ЦЕРБ ВИБРО ХЕЛТ

Вибробаланс и мониторинг

В пълно съответствие с нашата мисия – да превърнем своя опит и възможности в разрастване и полза за нашите клиенти, в ЦЕРБ се разработиха системи за мониторинг на нивата на вибрациите по въртящи се машини, които денонощно следят състоянието на Вашето оборудване и алармират при евентуален проблем.
Система за мониторинг на вибрации VibroHealth+ MAX 1.3

Работата на системата се основава на преобразуване и обработване на сигналите от акселерометрични датчици за ускорение. Първичните данни постъпващи от външните сензори се трансформират в характерни стойности и спектри, чрез софтуерни програми, филтърни функции и вътрешна обработка на сигнала. При заявка получените резултати се изпращат към централен/локален сървър. Там се запазват за неопределено време и могат да бъдат разглеждани. Това става чрез специализиран софтуер, който позволява да бъдат наблюдавани времевите стойности на всеки един от вибрационните канали. Друга функционалност е визуализация на орбита на въртене за всеки един от лагерите на изследваната машина. Конструкцията е проектирана на модулен принцип за максимална гъвкавост и осигуряване на висока производителност при изпълнение на широк спектър от задачи.

Технически характеристики:

Системата е предназначена за монтаж в „DIN” шкаф. Стандартно разполага със 7 гнезда за включване на модули/печатни платки с електронни елементи, като има възможност за разширяване до 32 модула. Базира се на управляващ контролер, който изпраща команди до всички останали модули и осигурява връзка със сървър за съхранение на данни, по LAN интерфейс, предназначен за предаване на информацията за анализ на вибрациите. Модул за измерване на вибрации в лагерите на въртящи се машини, паралелно в две точки, чрез два датчика. Модул за измерване на обороти (скорост) на въртящи се машини чрез импулси от тахо датчик. Модул за измерване на линейно отместване на ротор на въртящи се машини чрез индуктивен датчик. Модул за аналогов изход по стандарт 4 – 20 mA сигнал, който разполага и с три релейни изхода, сработващи при надвишаване на три отделни алармени нива. Модул за визуализиране на величините измерени от системата, който разполага с релеен изход за алармиране при надвишаване на определено алармено ниво.

Система за мониторинг на вибрации VibroHealth+ ECO 1.0

VibroHealth+ ECO 1.0 e самостоятелна система за мониторинг на вибрации на въртящи се машини. Първичните данни постъпващи от външните сензори се трансформират в характерни стойности, чрез софтуерни програми, филтърни функции и вътрешна обработка на сигнала.Системата е разработена по метод, който осигурява висока производителност при изпълнение на спектъра от задачи.

Технически характеристики:

Системата е проектирана в кутия за монтаж на DIN шина. Базира се на централен модул с LAN интерфейс, за предаване на информация за вибрациите от свързаните към нея датчиците и настройка на параметрите на самата система. На корпуса са изведени два аналогови изхода (АО) по стандарт 4-20 mA отговарящи на средно квадратичните стойности на вибрациите от лагерите на машината и два релейни изхода (RO) за алармиране при надвишаване на определено алармено ниво, като се задават отделни алармени нива за двата датчика. Аналоговите изходи могат да се свързват към съществуващи системи за наблюдение (SCADA) или към измервателни прибори, чрез които дистанционно се следят нивата на вибрациите. Релейните изходи могат да се използват за светлинна и/или звукова сигнализация, да се свързват към съществуващи системи за наблюдение (SCADA) или за подаване на сигнал към устройство за спиране на машините при високи вибрации. За визуализация на измерените от системата данни се използва LCD дисплей. Предвидена е светодиодна индикация, която сигнализира занеизправност във веригата на всеки от датчиците (ОК тест), както и цветна индикация за вибрационното състояние по отношение на алармените зони на машината (RMS).

Лаборатория за вибробалансиране и диагностика

Освен системите за мониторинг на вибрациите ЦЕРБ ВИБРО ХЕЛТ разполага и с лаборатория за вибродиагностика и балансировка на хидрогенератори и турбогенератори, парни турбини, електрически двигатели, вентилатори и други въртящи се механизми с опори на търкалящи се или плъзгащи се лагери. Както и Настройка на регулиращи системи на парни турбини и снемане на статичните им характеристики след основни или профилактични ремонти.

Вибродиагностичните методи прилагани от специалистите на лабораторията, спомагат за намаляване авариите, престоите и скъпоструващите ремонти на съоръженията.

Лабораторията разполага с три стенда за динамично балансиране на ротори. На мобилен стенд IRDBK 140 се извършва балансировка на ротори с маса от 3000 kg до 100 000 kg.

Балансировката се извършва в съответствие с изискванията на стандарт ISO 1940/1.
По желание на клиентите, ЦЕРБ ВиброХелт извършва балансировка на въртящи се машини и съоръжения на собствени опори.

ЦЕРБ ВИБРО ХЕЛТ