Участие на Д-р инж. Иван Желязков и Д-р инж. Димитър Белелиев във форума „Електроиндустрия 2024“