През 1948 г. е създаден първият цех на Централна енергоремонтна база – малък цех за ремонт на въртящи се електрически машини.
През 1956 г. ЦЕРБ започва да извършва ремонтни дейности на трансформатори. Необходимостта от механична обработка на съоръженията обуславя и откриването на механичен цех.
В стремежа си да предостави комплексни услуги, през 1965 г., ЦЕРБ продължава да се развива със създаването на специализиран транспортен отдел.
Десет години по-късно, през 1975 г., към ЦЕРБ възникват и още две звена: контрол на метали и лаборатория за виброанализ и балансиране.
Развитието на технологиите налагат въвеждането на още съоръжения и дейности, като към днешна дата в ЦЕРБ работят повече от 150 квалифицрани инженери, техници, служители и работници. Базата разполага с 20 000 m2 застроена площ, включваща производствени помещения, цехове, лаборатории и административни сгради.
Нашата история, опит, ценности и граденото с години доверие ни е утвърдило като предпочитан партньор при ремонт на електрически съоръжения, трансформатори и въртящи електрически машини в България и Югоизточна Европа. Ежедневно работим за затвърждаване и развитие на позициите ни, както и за устойчиво разрастване на традиционните ни дейности, увеличаване на обема им и търсене на нови пазари.
Днес наш основен стремеж и цел непрекъснато усъвършенстване. То ни е помогнало не само да оцелеем и да се развиваме, но и към настоящия момент се стремим успешно към конкурентния международен пазар. Следваме нашата визия, опирайки се на солиден бизнес модел, изграден на базата на четири основни стълба: високи стандарти и качество; сътрудничество с клиентите и грижа за техните инвестиции; разумни цени; комуникация и мобилност.
Отговаряме на нуждите на нашите клиенти, работейки съвместно с тях, грижейки се за техните инвестиции. Опитваме се винаги да предложим нашите услуги и продукти на разумни цени. Използваме своя опит за да разширим перспективите си в рамките на една гъвкава и бързо реагираща организация.
old_cerb