Ремонт и ревизия на стъпални регулатори

Като част от семейството на ЦЕРБ, ЦЕРБ РСР предлага уникална по своята детайлност ревизия на системата стъпален регулатор – моторно задвижване. Целта на ревизиите е да се установи функционалната годност на системата, както и да се извърши оценка на оставащият ресурс по отношение на механическата и електрическата ѝ износоустойчивост чрез измервания и оглед на елементите от механиката и кинематичната верига. Проверява се също правилната последователност на действие на контактните системи на мощностния превключвател чрез осцилографиране и анализ на резултатите от процеса на превключване, както и детайлен оглед и проверки на елементите, определящи времевите интервали, надеждността и сигурността му. Съществен елемент представлява извършването на непреки измервания и анализа на резултатите за оценка на състоянието на тоководещия контур, включително участъка, намиращ се в казана на трансформатора, без да е необходимо да се осигурява достъп до него чрез отстраняване на камбаната на трансформатора или други тежки и скъпо струващи дейности.
Ревизия и ремонт

Ревизия :

  • Маслен съд с мощностен превключвател ;
  • Моторно задвижване ;
  • Избирач с предизбирач ;
  • Външна кинематична верига и периферни устройства.

Ремонт :

Ремонт и замяна на аварирали или амортизирани стъпални регулатори с такива от същия тип или адаптиране на нови типове от същия или различен производител в съществуваща конструкция на трансформатор в заводски условия. Ремонтните дейности могат да се извършват както в заводски условия, така и на мястото на експлоатация. Можем да извършим отстраняване на установени проблеми по избирача и предизбирача чрез проникване през люк при наличие, или след монтиране на такъв към казана на трансформатора, както и малки ремонтни дейности на място по време на извършване на ревизия.

ЦЕРБ РСР

  • гр.София, кв.Военна рампа, ул.Локомотив №1
  • +359 (2) 8105 454