Всяка ВЕИ централа в България с мощност над 1 мегават трябва да има батерии за съхранение