Д-р инж. Иван Желязков – Зам.-председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ и Управител на ‘ЦЕРБ Солар’, с участие в Бизнес конференцията “Energy of Tomorrow”