Трансформатори

ЦЕРБ ТРАФО е доказан лидер в услугите за ремонт на трансформатори в България. Базирайки се на солидна основа от опит и история, ЦЕРБ ТРАФО ще бъде ваш сигурен партньор , гарантирайки качество, гъвкавост и професионализъм в следните дейности и услуги:
 • Поддръжка и ремонт на място или в заводски условия на силови, разпределителни и специални трансформатори с напрежение до 400kV
Дейности на обект:
 • Ревизия и ремонт с отваряне на активната част, включително ремонт мощностен превключвател ;
 • Изпълнение на ревизия и ремонт на стъпален регулатор и „меки“ връзки на изводи през съществуващи люкове ;
 • Изсушаване на активната част на трансформатор ;
 • Подмяна или ремонт на охладителна система, вкл. смяна на типа на охлаждане (радиатори, вентиалтори, клапани, помпи, шкафове за управление – клемни кутии), окабеляване ;
 • Ревизия или подмяна на сигнална и защитна апаратура (проходни изолатори, релета, термометри, нивопоказатели), както и на запорна арматура ;
 • Дегазиране, сушене и филтриране на трансформаторно масло ;
 • Регенерация и анализ на трансформаторно масло (видове обработка срещу висока киселинност и наличие на сяра) ;
 • Остраняване на течове на масло от уплътнения и заварки ;Възстановяване на антикорозионната защита (АКЗ) – пясъкоструене и нанасяне на АКЗ.
cerb_trafo_logo
Дейности в заводски условия:
 • Ремонт на магнитопровод на трансформатор ;
 • Ремонт на намотки на трансформатор или подмяна на намотки с нови ;
 • Ремонт на металните конструкции на трансформатор (казан, капак, дъно, разширител, тръбопроводи) ;
 • Възстановяване на защита от корозия на трансформатор (почистване, пясъкоструене, грундиране и боядисване) ;
 • Подмяна или ремонт на окомплектовка на трансформатор (изводи, релета, термометри, ниво, показатели, кранове, клапани и др.) ;
 • Подмяна или ремонт на окомплектовка на трансформатор (почистване, пясъкоструене, грундиране и боядисване) ;
 • Изсушаване на активната част на трансформатор във вакуум сушилни ;
 • Дегазиране, сушене и филтриране на масло на трансформатор или подмяна с ново ;
 • Инженеринг за ретрофит на трансформатори – изчислителни записки за нови активни части и охладителни системи ;
 • Технически проекти за реконструкция – ревизия и ремонт с отваряне на активната част на трансформатор ; дегазиране, сушене и филтриране на маслото на трансформатор или подмяна с ново ; изсушаване на активната част на трансформатор.
Производство на трансформатори:
 • Производство на нови, силови, маслени трансформатори за напрежение до 110kV ;
 • Производство на нови, разпределителни, маслени трансформатори с мощност до 1600 kVA и напрежение до 35 kV ;
 • Производство на нови, специални трансформатори по заявка на клиента (включително локомотивни, измерителни от 20 kV до 35 kV, заземителни трансформатори) ;
 • Производство на активни съпротивления до 35 kV/ 300 А, 10 секунди, собствена разработка, в съответствие със стандарт IEEE 32 и конкретните изисквания на потребителите.

ЦЕРБ ТРАФО