Д-р инж. Иван Желязков, зам.-председател на Съвета на директорите: ЦЕРБ е на 75 години, но изпреварва с иновации