CERB GROUP с участие в Международния изложбен център Солун (9-17.09)