Транспорт на ремонтирания 100-тонов статор обратно към ВЕЦ “Девин”