ЦЕРБ МЕХАНО – Изработка на детайли за асфалтосмесител