ЦЕРБ ТРАФО – Реконструкция и модернизация на локомотивни трансформатори