ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ – Изместване на електропроводи 20 kV ВЕЛ “ЗЕПЕ” и “Панчарево