Среща с ръководството на Минно-електромеханичен факултет на МГУ София