ЦЕРБ ТРЕЙД – Успешно сътрудничество с R&S Group на територията на България