ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ – Изграждане на конвенционална мълниезащитна инсталация