ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ – Ремонт и профилактика на трафопост „Фуражен завод”, с.Шейново