ЦЕРБ МЕХАНО – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – ПРИЕМСТВЕНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ