Доставка на електрооборудване

През 2017 година се създаде ново търговско направление специализирано в доставка на енергийно и електротехническо оборудване за ниско, средно и високо напрежение.
Доставка на енергийно и електротехническо оборудване за ниско, средно и високо напрежение
 • Оборудване за въздушни и кабелни линии – композитни и стъклени изолатори, метални стълбове за пренос, улично осветление ; композитни стълбове, конектори и др.
 • Енергийно оборудване – паротурбинно, хидротурбинно, помпени агрегати и др.
 • КИП и А – аналогови и цифрови измервателни инструменти, пиезоелектрични акселерометри, сензори, 4-20 mA трансмитери, превключватели ;
 • Комутационно оборудване – разеденители, превключватели, контактори и прекъсвачи за ниско, средно и високо напрежение.
Доставка на трансформатори и въртящи се електрически машини
Електрически машини :
 • Генератори и електродвигатели ;
 • Трансформатори – силови, измервателни и специални ;
 • Петерсенови бобини, активни съпротивления и УИЗЦ ;
 • Шунтови реактори.
Енергийно оборудване :
 • Турбинни масла, смазки, греси и добавки ;
 • Резервни части за електрически машини.
Доставка на електрически табла за захранване, управление и автоматизация на различни технологични процеси в промишлени обекти.
 • Табла за електрозахранване: Главни Разпределителни Табла (Ri4Power, Prisma P, e-Power) с форма на сегрегация 1-4; Разпределителни Табла (ISV, Prisma G, TwinLine); Табла за Осветление; Ремонтни табла ;
 • Табла за управление и контрол: Табла за централизирани (PLC) и децентрализирани (Marshaling) системи за автоматизация; Мотор Контрол Център (МСС) табла; Табла за управление и защита на електрозадвижвания (VFD и Simocode); Контролни табла и табла вторична комутация; Пултове за
  управление.
Автоматизация

Внедряване на системи за автоматизация на производствените процеси в обекти от различни промишлени отрасли: Цветна и черна металургия, минна промишленост, енергетика, машиностроене, хранително-вкусова, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и др.

Оборудване от ОНД
 • Гумено-транспортни ленти, маркучи и гумени изделия за индустрия – за производство на цимент, за въглищна промишленост, за металургия и миннообогатителни комбинати, за Нефтогазова промишленост, за строителство, за селско стопанство ;
 • Транспортьори (конвейери) за всички видове индустрия, в това число наземни/подземни, както и в тропическо/арктическо изпълнение: лентови, дискови, шнекови, улейни, загребващи, елеватори, вертикални товарачи, затворени, стационарни, изместващи се, минни, наземни, фигуро-редачи, пневмотранспорт, други видове транспортьори ;
 • Нестандартно товарно оборудване: буртоукладчици , трошачки, пресейвачи/очистители, метало конструкции, тръбни конвейери ;
 • Резервни части за ролки: равни, амортизиоращи, центриращи, дефлекторни и др.; роликоопори: прави, жлебови, центриращи, амортизиращи, засилени и др.; барабани: различни модификации с различно предназначение; резервни части съгласно чертеж на възложителя ;
 • Възли и части за: задвижващи механизми; опъващи устройства; системи за автоматизация на конвейери (транспортьори) ;
 • UPS за променлив ток; UPS за постоянен ток; Електрозарядни станции за електромобили с мощност от 22 до 180 кВт; Диодно осветление; Акумулаторни батерии ;

Услуги: реконструкция и модернизация на транспортьори, реконструкция и модернизация на конвейерни системи за автоматизация; пускане в експлоатация и супервизия на специализирано оборудване; проектни и монтажни работи; създаване на точни 3-D чертежи за реални обекти, при изцяло изгубена проектна документация; отдаване на транспортьори (конвейери) под наем.

ЦЕРБ ТРЕЙД