Производство на помпи и резервни части

Производство на помпи и резервни части

 

Центробежни помпи тип D предназначени за изпомпване на вода и течности с вискозитет и химическа активност, подобни на вода, с температура до 85 ºС, със съдържание на твърди частици, не по-голямо от 0.05%, с максимална стойност С размер 0.2 mm.

 

Центробежни помпи тип TSN са предназначени за изпомпване на вода и течности с вискозитет и химическа активност, подобни на вода, с температури до 100ºС, съдържание на твърди частици с маса 0.05% и максимален размер 02 mm.

 

Помпи тип SE са предназначени за изпомпване на вода в топлинни мрежи. Водата не трябва да съдържа твърди частици с размер над 0,2 mm и концентрация повече от 5 mg / l.

 

Центробежни захранващи помпи тип PE са предназначени за захранване на стационарни парни котли с вода, с абсолютно налягане на парите до 6,2 MPa (63 kgf / cm2). Водата трябва да има рН 7-9,2, температура не повече от 165 ° С и да не съдържа твърди частици.

 

Помпи от типа Ks са предназначени за изпомпване на кондензат в парно-водни мрежи на топлоелектрически централи, работещи на органично гориво, както и за течности, подобни на кондензат по вискозитет и химична активност, температура не повече от 165 ° C и не съдържат твърди частици.

 

Кондензатни помпи от типа КСВ предназначени за изпомпване на кондензат от отработена пара от стационарни парни турбини и течности, подобни на кондензат по вискозитет и химическа активност.

 

Помпи тип KsD са предназначени за изпомпване на кондензат в парно-водните мрежи на топло- и енергийни блокове на ТЕЦ, както и за чиста вода с температура до 125 ºС.