Липсват кадри в промишлеността, все по-малко млади хора избират технически специалности