ЦЕРБ ТРАНСПОРТ – Транспорт на трансформатор (Мини Марица Изток)