ЦЕРБ МЕХАНО – Пускане в експлоатация на индукционна пещ ПИ160