Omicron MPD 600 – Система за измерване на частични разряди (ЦЕРБ ВВЛ)