Megger 1025 MI – мегаомметър за проверка на съпротивлението на изолацията