ЦЕРБ ЕАД беше преизбрана за председател на Контролния съвет на КРИБ