ЦЕРБ ВЕМ – Рехабилитация на ХГ-1 във ВЕЦ Ладон, Гърция