ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ – Монтаж на катодни отводители за защита от комутационни пренапрежения