ЦЕРБ КАТО ЧАСТ ОТ ДЗЗД “РУСЕ ЦЕМА” ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА SCADA НА НОВА ТПС РУСЕ ПО ОПТТИ 2014-2020