ЦЕРБ ТРЕЙД – Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07.000