Производство на активни съпротивления до 35 kV/ 300 А, 10 секунди, собствена разработка, в съответствие със стандарт IEEE Std C57.32™-2015 и конкретните изисквания на потребителите