ЦЕРБ ТРАФО – съоражения в окомплектовката на трансформатор (спирателни кранове, куки и др.)