ЦЕРБ ТРАФО стана част от международната асоциация “ТРАВЭК”