ЦЕРБ ТРАФО – Ремонт, реновиране и модернизация на силов трансформатор от подстанция „Орион” София