ЦЕРБ ТРАФО – Ремонт на трансформатор с мощност 1000 kVA и напрежение 20kV