ЦЕРБ ТРАФО – Преустройство и модернизация на еднофазен маслен трансформатор