ЦЕРБ ТРАФО – Монтаж на вентилатори в подстанция “Рила”