ЦЕРБ МЕХАНО – инвестиции за нова машина в трудно време