ЦЕРБ ВЕМ – Планова рехабилитация на статора на ХГ-1 във ВЕЦ Стара Загора