ЦЕРБ ВВЛ – Система за електромагнитна диагностика EL CID Test