ЦЕРБ ВВЛ – Определяне на влагосъдържанието в изолации Omicron DIRANA