ЦЕРБ ВВЛ – Определяне на влагосъдържанието в изолации по метода RVM