ЦЕРБ ВВЛ – Изпитване на въртящи електрически машини