ЦЕРБ БИЛД – Изпълнен проект за енергийна ефективност