ЦЕРБ ТРАФО Защо състоянието на трансформаторното масло е от такова значение за трансформаторите?